İÇ TESİSAT UYGUNLUK

 

13 Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;


belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

Elektik Tesisat Uygunluk Kontrol Raporları

Elektrik tesisatının kontrolü yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.

Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmaktadır. Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerde geçerli raporlardır.

SEKON MÜHENDİSLİK  tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:


Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı

SEKON MÜHENDİSLİK yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır: