PCB’lerin kalıcı organik kirletici olarak sınıflandırılmalarına neden olan 4 temel özelliği mevcuttur. Bunlar;

· Yüksek oranda toksiktir, yani çevre ve insan sağlığı için zararlı ve tehlikelidir.
· Kalıcı: Doğada ve bulundukları yerlerde daha az zararlı formalarına dönüşmeleri için oldukça uzun süre geçmesi gerekmektedir.
· Kullanıldıkları bölgelerde kolayca buharlaşabilme ve atmosferde uzun mesafeler boyunca taşınabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca atmosfer aracılığıyla sulara karışmakta, tatlı ve tuzlu suların hareketi ile (yer altı suları da dahil) taşınmaktadırlar. Sonuç olarak, dünya üzerinde hiç kullanılmadıkları, yerleşim bulunmayan ve insanlara çok uzak bölgeler dahil oldukça yaygın bir dağılım göstermektedir.
· PCB’ler organizmalarda özellikle yağ içeren dokularında birikim yapma ve karasal ve sudaki besin zincirleri boyunca aktarılma eğilimine sahiptir.
Bu özelliklerinden dolayı PCB’ler insan ve çevre sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. İş yerlerinde PCB ’ye maruz kalan işçiler ve genel olarak halkın bu maddelere maruziyetleri ve bunların sağlık üzerindeki etkileri pek çok bilim adamı tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Eğer yüksek miktarda maruziyet söz konusu ise özellikle cilt üzerinde kızarıklıklar, lekeler ve akneler meydana gelmektedir. İşçiler üzerinde yapılan çalışmalar PCB’nin akciğerler, burun ve diğer solunum organlarında irritasyona (tahriş); gastrointestinal rahatsızlıklara, kan ve karaciğerde değişiklikler ve depresyona neden olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle PCB ’li trafoların bakım, onarım işlerinin yapıldığı çalışma ortamlarında, binaların elektrik tesisatlarında ve elektrik üretim sistemlerinde ve atık depolama alanlarında çalışan işçilerin ve bunlara yakın alanlarda yaşayan halkın bu maddeye daha yüksek oranda maruz kaldıkları belirlenmiştir.

PCB’lerin genel özelliikleri;

· Kalıcıdırlar,
· Dünyanın her yerinde yayılım göstermektedirler,
· Yanma gazları Dioksin ve Furan içerir,
· Bütün canlıların üreme yetisini azaltır,
· Genlerin değişimine neden olabilir (mutasyon riski).
PCB’leri elinde bulunduranların yükümlülükleri

· Bakanlığa bildirimde bulunmak ve Bakanlıktan envanter kayıt numarası almak,
· Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek,
· PCB analizlerini yaptırmak,
· Etiketleme yapmak veya yaptırmak
· Geçici depolama alanlarında gerekli hususları uygulamak,
· Uygun olarak taşıma yapmak,
· Tehlikelere karşı PCB’li ortamlarda gerekli önlemleri almak,
· Arındırma ve/veya bertaraf işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
Ürünlerinizde PCB olup olmadığını analiz etme sürecinde firmamızdan destek, bilgi ve hizmet alabilirsiniz. Sağlığa zararlı olmadığı kanıtlanan ürünlerinizin müşterilerinizi memnun edeceği ve markanızın gelişimi açısından önemli olduğu kesinleşmiştir.

Ekipman ve izolasyon sıvıları içindeki PCB içeriğinin ön tespiti yapılır. Ön tespit sonucunun 50 ppm ve üzerinde bulunması durumunda, kantitatif analizler izolasyon sıvılarında TS EN 61619, petrol ürünleri ve atık yağlarda ise TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ve TS EN 12766-3’e göre akredite olmuş veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır