Harmonik Ölçüm

HARMONİK ÖLÇÜM

ENERJİ KALİTESİ , HARMONİKLERİN  ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ
Bitmap
YAPILAN ÖLÇÜMLER
HARMONİKLER
AMPER
VOLT
HERTZ
GÜÇ VE ENERJİ
DÜŞÜŞ VE YÜKSELMELER
ENERJİ KAYBI
GÜÇ VE ENERJİ
GÜÇ İNVERTÖRÜ  VERİMİ
DENGESİZLİK
KALKIŞ  AKIMLARI
TİTREME
GEÇİCİ AKIMLAR
GÜÇ DALGASI
Harmonik ,Güç ve Enerji Kalitesi Ölçüm Cihazı
     HARMONİK ÖLÇÜMÜN YAPILMA SEBEBİ;
   Çalışmakta olan tesislerde enerji kalitesi ve harmonikler ile ilgili sorun yaşanıp yaşanmadığı, tesiste
gerçekleştirilecek enerji kalitesi ölçümü ile belirlenebilir. Güç elektroniğinde yaşanan gelişmelere
paralel olarak üretilen modern cihazlar hem enerjiyi verimli kullanmakta hem de kullanıcıya ek
olanaklar sunmaktadır.
     Şebekeden harmonik içeriği yüksek akımlar çeken bu cihazlar elektrik şebekesinde birçok probleme
ve gerilim dalga şeklinde bozulmalara neden olmaktadırlar. Bu bozulmaların miktarının saptanması için
sistemlerde enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.
HARMONİKLERİN  SEBEP OLDUĞU  ZARARLAR
Elektromekanik  cihazlarda ve kablolarda ısınma
Makinalarda mekanik titreşim
Elektronik kart arızaları
Güç kondandansatörlerinde güç kayıpları , delinmeler ve patlamar, kompanzasyon sigortaları  atmaları
Nötr  akımını  artması
Transformatörlerin ısınması, kayıpların artması
Devre kesicilerde ve diğer kontrol sistemlerinde istenmeyen sebebi belirsiz açılmalar
Enerji kayıpları Bitmap
Röle  sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması
HARMONİK ÜRETEN CİHAZLAR
Statik  AC / DC dönüştürücüler
Doğrultucular
DC  motorlar
AC  hız  kontrol cihazları, yumuşak yol vericiler.
Ark ocakları ve elektroliz üniteleri
Bilgisayarlar
Elektronik balastlı armatürler.
Kaynak makinaları
HARMONİK ÖLÇÜM ve  FİLTRE 
Harmoniğin sebeb olduğu problemlerden korunmak için harmonik ve enerji kalitesi  ölçümleri
yapılmalıdır. Harmoniğin sebeb olduğu arızalardan korunmak için önlem alınmalıdır. Harmoniklerin
etkilerinden  korunmak için  filtre  uygulamaları yapılmalıdır.
– Pasif harmonik filtre uygulamaları
– Aktif harmonik filtre uygulamaları

 

galeri