Trafo test ve bakımda yapılacak işler

trafo bakımında yapılacak işler

2- 0 Trafo yağ treatmanı( vakum altında yağ kurutma- temizleme işlemleri)
Trafo içerisindeki yağı treatman makinesi ile nem alma işlemine tabi tutmak.
2.1. Trafo test ve bakım işlemleri
2.2. Trafo çevirme oran testi
2.3. Trafo sargı dirençlerinin ölçümü
2.4. Trafo izolasyon testi ( A.G- OG , O.G ,A.G )
2.5. Silikajel değişimi
2.6. Gaz röle testi ( Buchholz)
2.7. Sıcaklık röle testi (Temperature)
2.8. Trafo ses seviyesi ölçümü
2.9. Thermal termometre ile trafo sıcaklıklarının ölçülmesi
2.10. Trafo yağ kaçakları varsa giderilmesi
2.11. Trafo yağı eksikse 10 kg ‘a kadar ilave edilmesi
2.12. Trafo merkez temizliği
2.13. Eklatör aralıklarının ayarlanması
2.14. Bağlantıların tork anahtarı ile sıkılması
2.15. Gerekli düzenleyici bakımlarının belirlenmesi
2.16. Yağ testleri
a- yağ delinme gerilimi d- yağ iç yüzey gerilimi
b- yağ rutubet e- yağ asidite
c- yağ kayıp faktörü
2.17. Trafo temizliklerinin yapılması
2.18. Yapılan işlemlerin her bir trafo için ayrı ayrı raporlandırılması.

galeri